Za Narucitelje

INORA ABC pruža široki spektar konzultantskih usluga naručiteljima i to:

  • konzultantske usluge vezano za izbor i vrstu postupka javne nabave
  • izradu dokumentacije za nadmetanje sa posebnim akcentom na definiciju pravne, stručne i tehničke sposobnosti kao i specijalnih zahtjeva naručitelja
  • analitički pregled ispravnosti i zakonitosti Dokumentacije za nadmetanje
  • evaluacija ponuda
  • sastav poziva na pojašnjenje i upotpunjavanje ponuda
  • sastav zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda
  • sastav Odluke o odabiru
  • zastupanje naručitelja u žalbenim postupcima ispred Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave u suradnji sa odvjetničkim uredom

INORA ABC također svojim klijentima nudi mogućnost i osiguravanje ovlaštenika za provođenje postupka javne nabave