O Nama

INORA ABC je društvo osnovano 2009. godine te se od osnivanja uspješno bavi konzultantskim uslugama u javnoj nabavi kroz interdisciplinarni pristup sa pravnog, ekonomskog i tehničkog aspekta.

INORA ABC je do sada izvršila više stotina analitičkih pregleda Dokumentacije za nadmetanje sa detekcijom propusta naručitelja s ciljem pogodovanja određenim subjektima kroz pozitivne ili negativne eliminirajuće odredbe. Jednako tako INORA ABC je do sada mnogim klijentima pružala konzultantske usluge prilikom izrade ponuda, konačnog pregleda ponude prije predaje te sudjelovanja u postupku predaje ponude.

INORA ABC sa svojim suradnicima koji su ovlašteni za provođenje postupaka javne nabave pruža konzultantske usluge naručiteljima kako prilikom izbora vrste postupka javne nabave te izrade Dokumentacije za nadmetanje tako i prilikom izrade poziva ponuditeljima za pojašnjenje odnosno upotpunjavanje ponude te konačno u postupku evaluacije ponuda i izrade Odluke o odabiru.

Obzirom da INORA ABC surađuje sa najuglednijim odvjetničkim uredima, specijaliziranim sa javnu nabavu, svojim klijentima osigurava pravnu podršku u žalbenim postupcima ispred Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave te konačno ispred Upravni sudova, osobito ako se radi o postupcima nabave komunalnih djelatnosti definiranih Zakonom o komunalnom gospodarstvu.

Naše dugogodišnje iskustvo i profesionalnost, garancija su Vašeg uspjeha!