Za Ponuditelje

INORA ABC pruža široki spektar konzultantskih usluga ponuditeljima i to:

 • analitički pregled ispravnosti i zakonitosti Dokumentacije za nadmetanje s ciljem detektiranja nepravilnosti u DZN-u koje značajno pogoduju određenim subjektima ili imaju eliminirajuće odredbe
 • izjavljivanje žalbe na Dokumentaciju za nadmetanje u suradnji sa odvjetničkim uredom
 • tumačenje Dokumentacije za nadmetanje te izrada mišljenja u vezi pojedinih pitanja ili nejasnoća
 • pomoć prilikom izrade ponude
 • konačan pregled ponude prije predaje te eventualno otklanjanje nepravilnosti ili manjkavosti iste
 • predaja ponude i sudjelovanje na otvaranju ponuda
 • pomoć ponuditeljima prilikom pripreme i izrade pojašnjenja i upotpunjavanja ponude po pozivu naručitelj
 • zastupanje ponuditelja u pregovaračkom postupku
 • analiza Odluke o odabiru i Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda
 • pregled i detektiranje manjkavosti ponuda ostalih ponuditelja
 • analiza opravdanosti izjavljivanja žalbe ispred Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave
 • izjavljivanje žalbe na Odluku o odabiru ili poništenju u suradnji sa odvjetničkim uredom
 • izjavljivanje tužbe na Upravnim sudovima za slučaj neusvajanja žalbe od strane Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave u suradnji sa odvjetničkim uredom

INORA ABC također svojim klijentima nudi mogućnost povezivanja subjekata i spajanja interesa te osnivanje konzorcija ili zajednice ponuditelja